O Firmie Jak kupować Nasza oferta Kontakt


Maczugi

Obręcze

Piłki

Wstążki

Skakanki

Stroje startowe

Body

Akcesoria

 

 


 Jak kupować? :


         

W celu przyspieszenia realizacji zakupów proponujemy Państwu uproszczony sposób dokonywania zamówień drogą mailową.

Aby zamówić dany przedmiot należy:

1. Wybrać numer przedmiotu znajdujący się tuż przy zdjęciu, rozmiar i kolor etc. np. BT12, biały, rozm. L

2. Umieścić informację z:
 
-  nazwą i numerem produktu, 
-  rozmiarem jaki chcielibyście Państwo otrzymać,
-  kolorem,
-  formą przesyłki (list polecony lub paczka)
-  adresem pod jaki ma zostać dostarczona przesyłka

   w e-mailu zaadresowanym na:
zamowienia@regnum-shop.com

3. W odp
owiedzi otrzymacie Państwo potwierdzenie przyjęcia zamówienia, informację o terminie realizacji zamówienia oraz potwierdzenie danych do przelewu. 

Akceptujemy również płatności w Systemie PayPal. 

4. Klient wypełniając formularz zamówienia i wysyłając go do Regnum-Shop składa ofertę kupna towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego.

5. Zamówienia można składać całodobowo. Klient związany jest ofertą zawartą w zamówieniu przez 7 dni, licząc od dnia jej przesłania do Regnum-Shop przy czym czas doręczenia Regnum-Shop oferty Klienta liczony jest:
1) jeżeli potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w dniu roboczym pomiędzy godz. 10:00  a godz. 17:00 ofertę Klienta uważa się za złożoną w tym samym dniu,
2) jeżeli potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w innym czasie niż wskazane powyżej w pkt 1) ofertę Klienta uważa się za złożoną w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przesłania potwierdzenia.
Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3)
Jeżeli w przeciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia nie otrzymamy wpłaty na konto bankowe, rezerwacja danego towaru przepada.
4) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest max do 48h od chwili otrzymania zamówienia drogą mailową.   

6. Do każdego zakupu dołączany jest PARAGON. Na życzenie wystawiamy faktury VAT ( prosimy o podanie danych firmy i numeru NIP w zamówieniu). 
W przypadku braku możliwości bezpiecznego zapakowania paragonu/faktury VAT wraz z towarem, dowód zakupu wysyłamy do Państwa osobnym listem poleconym. Jeżeli zauważą Państwo, że dowód zakupu otrzymany z przesyłką jest zniszczony, zabrudzony itp prosimy o natychmiastowy kontakt mailowy, tak abyśmy mogli niezwłocznie wysłać do Państwa jego kopię.

7. Wysyłka i koszty: 

 Z uwagi na częste opóźnienia w doręczeniu oraz uszkodzenia paczek w trakcie transportu NIE REKOMENDUJEMY wyboru Poczty Polskiej, sugerując bezpieczną opcję przesyłek kurierskich.


Kupujący może wybrać jedną z następujących form przesyłki Pocztą Polską (ceny zgodne z cennikiem Poczty Polskiej - UWAGA !!! od 1 kwietnia 2019 obowiązują nowe, WYŻSZE CENY), nie doliczamy dodatkowych kosztów pakowania itp.:


    - przesyłka polecona priorytetowa gabaryt B  18 zł
    
    - przesyłka KURIERSKA DPD 16zł

    - OBRĘCZE wysyłamy wyłącznie kurierem DPD - koszt 19,90 zł

    - PACZKA W RUCHu - dla mniejszych przesyłek (nie dotyczy obręczy), opłaconych z góry przelewem na    
      konto, (wymiary max 50 cm x 30 cm x 20 cm) oferujemy możliwość odbioru paczki w podanym przez 
      Państwa Punkcie RUCH - koszt 9 złPrzesyłka ZA POBRANIEM:

- Koszt wysyłki obręczy KURIER DPD ZA POBRANIEM - koszt  25zł


Niezależnie od ilości zakupionego asortymentu Kupujący pokrywa koszt wysyłki tylko raz. 
Zastrzegamy sobie prawo do opóźnienia wysyłki towaru z przyczyn nie zależnych od nas.
Nie odpowiadamy za opóźnienia w doręczeniu przesyłki leżące po stronie Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD.
Postępowanie reklamacyjne w przypadku zaginięcia przesyłki jest szczegółowo opisane na stronie Poczty Polskiej w poszczególnych zakładkach:http://www.poczta-polska.pl/reklamacje/reklamacje-krajowe/
W przypadku zaginięcia paczki Poczta Polska zwraca do 100 PLN. Wysyłka Pocztą Polską powyżej 100 PLN na ryzyko Klienta. Przy wysyłce Pocztą Polską ubezpieczenie za każde 50 PLN wynosi 1 PLN-na życzenie Klienta. Rozpatrywanie reklamacji przez Pocztę Polską trwa do 60 dni.
Reklamacje w firmie kurierskiej DPD:
https://www.dpd.com.pl/klienci-biznesowi/Moje-DPD/Formularz-reklamacji

Prosimy o sprawdzanie przesyłki po dostarczeniu jej przez kuriera, podczas jego obecności, pod kątem uszkodzeń podczas transportu.
W przypadku nie zgłoszenia faktu uszkodzenia przesyłki kurierowi oraz braku spisania z nim raportu, reklamacja może nie zostać uwzględniona (szczególnie prosimy o sprawdzenie w przypadku obręczy. Uszkodzeń powstałych w transporcie, bez dowodu w postaci protokołu/raportu kurierskiego, nasz podwykonawca nie chce nam wymieniać).

Towar wysyłamy pod wskazany w zamówieniu przez Kupującego adres, w jego imieniu i na jego koszt. W przypadku zwrotu przesyłki błędnie zaadresowanej z winy Kupującego, Kupujący pokrywa koszt zwrotu zgodnie z Cennikiem Poczty Polskiej. 

Nie oferujemy możliwości odbioru osobistego. Jesteśmy wyłącznie internetowym sklepem wysyłkowym.

Wysyłka zamówienia następuje po przesłaniu potwierdzenia przelewu lub po zaksięgowaniu wpłaty na firmowym koncie. Podany termin realizacji i wysyłki jest terminem przybliżonym i może ulec zmianie o kilka dni roboczych (w zależności od ilości przedmiotów będących aktualnie w bieżącej realizacji).

8. Warunkiem skorzystania z serwisu (naszego sklepu internetowego) jest uprzednie zapoznanie się z informacjami w zakładce serwisu "Jak Kupować", akceptacja niniejszych postanowień oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych tu zasad. Klient akceptuje postanowienia naszego sklepu internetowego w szczególności poprzez złożenie zamówienia. 
Z serwisu, w zakresie zawierania umów sprzedaży, może korzystać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

9. Część asortymentu sprowadzamy z zagranicy a część strojów jest wykonywana na zamówienie pod indywidualne wymiary Klienta, dlatego termin realizacji każdego zamówienia wynosi ok. 10 dni roboczych (w skrajnych przypadkach może się jednak troszkę wydłużyć, wówczas otrzymujecie Państwo mailowo informację od Sklepu). 

10. Wymiana i Zwroty.
1. Regnum-Shop zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w razie braku możliwości jego realizacji. 
W przypadku, o którym mowa
 Regnum-Shop niezwłocznie powiadomi o tym Klienta oraz zwróci Klientowi wpłatę przekazaną na rzecz Regnum-Shop. 
2. Strony zgodnie wyłączają możliwość zmiany lub cofnięcia zamówienia przez Klienta w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub oznaczonych "na zamówienie" w naszym sklepie internetowym. 
3. Klientowi przysługuje prawo wymiany zakupionego towaru na inny rozmiar, w przypadku, gdy zakupiony przedmiot okaże się za mały / za duży.
Koszty przesyłki w takim wypadku pokrywa Kupujący.

W przypadku zwrotu towaru, przelewu na konto Klienta (inna forma rozliczenia nie jest możliwa) dokonujemy w przeciągu 7dni po pozytywnej ekspertyzie.

11. Odstąpienie od umowy
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (Konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Konsument odstępuje od umowy składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

12. Reklamacje
W przypadku niesprawności produktu (wynikającego z wady fabrycznej- nie mechanicznej)
Klient powinien odesłać go (na swój koszt listem poleconym ekonomicznym) na adres siedziby firmy Regnum w Warszawie  w stanie kompletnym, z oryginalnym opakowaniem oraz dołączonym paragonem ( co nie jest konieczne jednak znacznie ułatwia złożenie reklamacji) oraz formularzem reklamacyjnym (wzór poniżej)  a także poinformować mailowo o tym fakcie podając nr nadawczy listu poleconego w celu monitorowania przesyłki przez Sklep. Czas rozpatrzenia reklamacji  jest  uzależniony od zewnętrznego serwisu/producenta danego produktu. Reklamacja towaru zostanie rozpatrzona jeżeli nie wygasł jej czas gwarancji. 
Reklamacja OBRĘCZY - reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne obręczy, tj. uszkodzenia w wyniku złamania, nadepnięcia, wgięcia, opierania się o obręcz, uszkodzenia okleiny powstałe podczas upadków na każde twarde podłoże sali gimnastycznej, poza matą treningową, (która wyklucza uszkodzenia warstwy zewnętrznej).
Poradnik JAK UŻYTKOWAĆ OBRĘCZ znajduje się na stronie internetowej Sklepu, w zakładce OBRĘCZE.
Reklamacja obejmuje wszelkie ewentualne wady obręczy powstałe w procesie produkcji lub zdobienia.
Wzór formularza reklamacyjnego (pierwszy od góry) można pobrać ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://uokik.gov.pl/wzory_pism.php
UWAGA ! Jeżeli reklamowany przedmiot okaże się sprawny/bez wad, zostanie naliczona opłata serwisowa w wysokości 20zł.
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący
Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Warszawie działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 


13. Wszelkie dodatkowe pytania lub wątpliwości prosimy kierować WYŁĄCZNIE na e-mail:
zamowienia@regnum-shop.com .
Odpowiadamy na Państwa zapytania w godz. pracy 10:00 - 18:00 w dni robocze, od pon. do pt. 
Jesteśmy wyłącznie sklepem internetowym wysyłkowym i nie posiadamy sklepu stacjonarnego oferującego możliwość zakupu "na miejscu". 
Nie prowadzimy telesprzedaży (zamówień telefonicznych). Wszystkie zamówienia muszą nadejść do nas drogą mailową.
Na wszystkie maile odpowiadamy zgodnie z kolejnością ich nadejścia. Na maile nadesłane po godz. 18:00 zazwyczaj odpowiadamy następnego dnia roboczego.
Zamówienia oraz wszelkie zapytania mailowe możecie Państwo składać całą dobę.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ 


Z NASZĄ OFERTĄ
  

 

 


                                             


UWAGA: Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich zastosowanie. Polityka cookies  >>>
Sklep firmy REGNUM - www.gimnastyka-artystyczna.com , w naszej ofercie m.in. sprzęt i akcesoria do gimnastyki artystycznej, profesjonalne, startowe i pokazowe, jak również treningowe, do ćwiczeń: skakanki, maczugi, obręcze gimnastyczne, hula hop, wstążki (wstęgi) gimnastyczne, kijki do wstążek, piłki do gimnastyki artystycznej, skakanki, stroje startowe pokazowe i kostiumy do ćwiczeń i treningu, body gimnastyczne, napalcówki, pokrowce na obręcze, pokrowce na piłki. W asortymencie przybory, sprzęt i akcesoria firm SASAKI, VENTURELLI i PASTORELLI.

Copyright ©   REGNUM 2016